Technik handlowiec
Interesują Cię zagadnienia z zakresu handlu?
Jesteś komunikatywny, kreatywny, odpowiedzialny w działaniu?

 

 

                                                             

                                   


                                Ten zawód jest właśnie dla ciebie!


KOD ZAWODU: 522305

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE :

Prowadzenie sprzedaży

Prowadzenie działań handlowych

Sylwetka absolwenta
Jako absolwent szkoły będziesz posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji działalności handlowej w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych i funkcjonowania firm handlowych.

W trakcie nauczania nabędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

  • zorganizowania i zarządzania firmą handlową,
  • profesjonalnej obsługi klienta w hurtowni i sklepie,
  • ustalania cen i marż handlowych,
  • stosowania instrumentów marketingu, w tym reklamy,
  • sporządzania biznesplanu,
  • oceny towaroznawczej różnych grup towarowych.

W trakcie nauki odbędziesz dwie czterotygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach handlu detalicznego i hurtowego.

W technikum punktowane będą następujące  zajęcia edukacyjne ujęte na świadectwie  ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia.

Twoja kariera
Znajdziesz zatrudnienie w działach handlowych, instytucjach promocji i marketingu, jako przedstawiciel handlowy, jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi.

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Technik handlowiec ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.