Technik ekonomista

Interesują Cię zagadnienia z zakresu nauk ekonomicznych?
Jesteś dociekliwy, kreatywny i dokładny?

                                  

                        Ten zawód jest właśnie dla Ciebie!


KOD ZAWODU:  331403

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE :

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Sylwetka absolwenta

Jako absolwent szkoły będziesz specjalistą od analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych oraz procesów społeczno-gospodarczych z zakresu administracji, prawa, finansów.


W trakcie nauczania nabędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • obliczania podatków,
   • prowadzenia spraw kadrowo- płacowych,
    • prowadzenia rachunkowości,
     • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
    • W trakcie nauki odbędziesz dwie czterotygodniowe praktyki zawodowe w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.


     W technikum punktowane będą następujące  zajęcia edukacyjne ujęte na świadectwie  ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej:
     język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia.

     Twoja kariera
     Znajdziesz zatrudnienie w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach, biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, oraz prowadząc własną firmę.

     Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji

     Technik ekonomista ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie rachunkowości.


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.