Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia - Sprzedawca

Branżowa Szkoła I stopnia Nr1 im. gen. Elżbiety Zawackiej kształci uczniów w zawodzie sprzedawca.

 • Interesują cię zagadnienia z zakresu stosowania nowoczesnych form sprzedaży?
 • Jesteś komunikatywny, uczciwy, rzetelny, dokładny, odpowiedzialny i systematyczny w działaniu?

  Ten zawód jest właśnie dla ciebie!


  KOD ZAWODU: 522301

  KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE :

  Prowadzenie sprzedaży

  Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji

  Sprzedawca ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działań handlowych lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.

  Absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej przyjmowani są do Branżowej Szkole I stopnia Nr1 im.gen. Elżbiety Zawackiej w/g kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji szkoły.


  Szkoła zawodowa jest trzyletnią szkołą na podbudowie gimnazjum. Przygotowuje ucznia do podjęcia pracy zawodowej.

  Kształcenie w szkole zawodowej odbywa się w dwóch obszarach:

  • Kształcenie ogólne, którego zadaniem jest ułatwienie uczniom odpowiedniego funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego. Przeznacza się na nie około 35% czasu nauczania.
  • Kształcenie zawodowe na poziomie robotniczym (czeladniczym). Przeznacza się na nie około 35% czasu nauczania.

  Sylwetka absolwenta

  Jako absolwent szkoły będziesz posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu pracy na stanowisku sprzedawcy w różnego typu placówkach handlowych detalicznych i hurtowych

  Wybierając ten zawód nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
  Stosowania nowoczesnych i specjalnych form sprzedaży
  Prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz wystawiania. dokumentów związanych z obrotem towarowym.
  Obsługiwania urządzeń i sprzętu technicznego stosowanych w nowoczesnych sklepach.
  Korzystania z informacji o towarach z prospektów, ulotek,poradników oraz kodów informacyjnych w oparciu o posiadaną wiedzę towaroznawczą.
  Stosowania przepisów dotyczących uprawnień klientów z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru z umową.
  Działania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu.

  W trakcie trzech lat nauki odbędziesz zajęcia praktyczne w sklepach i hurtowniach.

  Branżowej Szkole I stopnia punktowane będą zajęcia edukacyjne ujęte na świadectwie  ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej:
  język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia.

  Twoja kariera
  Znajdziesz zatrudnienie w sklepach lub hurtowniach.

  UWAGA! - kandydat do szkoły załatwia zajęcia praktyczne we własnym zakresie (zaświadczenie od pracodawcy należy dołączyć do dokumentów o przyjęciu do szkoły)


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.