Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej
Technikum jest czteroletnią szkołą, która przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych - tytułu technika.
System kształcenia w technikum odbywa się w następujących obszarach:

 • kształcenia ogólnego, którego celem jest przygotowanie do egzaminu maturalnego umożliwiającego kontynuację nauki w szkołach wyższych na równi z absolwentami liceów ogólnokształcących,
 • kształcenia zawodowego teoretycznego, które odbywa się w pracowniach przedmiotowych,
 • kształcenia zawodowego praktycznego, realizowanego w ramach praktyk. 
 • Nauka w technikum kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, który gwarantuje uzyskanie kwalifikacji porównywalnych do standardów europejskich. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS - aneks do dyplomu w języku angielskim i języku polskim uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy. 
 • Absolwent technikum może podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę w wyższych uczelniach.

 • W Zespole Szkół Ekonomicznych technikum kształci w zawodach:
  1. Technik ekonomista
  2. Technik handlowiec
  3. Technik usług fryzjerskich 

    Nasza placówka może pochwalić się wysoką zdawalnością naszych absolwentów podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
   Absolwenci gimnazjum przyjmowani są do naszego ZSE według kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji szkoły.

  Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

  Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
  Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
  Wojciech J.