Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci ma na celu realizację polityki Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Celami programu jest promowanie idei Europy opartej na wiedzy, wspieranie poszczególnych państw członkowskich w zakresie budowania wiedzy, umiejętności i kompetencji sprzyjających aktywnym postawom obywatelskim oraz zwiększających szanse zatrudnienia. Zespół Szkół Ekonomicznych przystąpił do konkursu projektów w ramach programu Leonardo da Vinci w 2006 roku. Głównym celem naszego projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów, między innymi poprzez zagraniczne praktyki zawodowe. Nawiązana współpraca partnerska ze szkołą zawodową BBS w Syke w Niemczech w 2005 r. pozwoliła na wspólne złożenie aplikacji. Uczniowie odbywają praktyki w Syke i jego okolicach w Niemczech. Uczniowie z klas III-cich chętni do udziału w programie Leonardo da Vinci proszeni są o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w programie oraz wypełnienie wniosku zgłoszenia.

Zgłoszenie do projektu

Regulamin uczestnictwa w projekcie


19 wrzesień – 17 październik 2007

Pobyt uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Niemczech na praktykach zawodowych (Syke i okolice):
 • Kacper Kryczyński IIIb – praktyka w Abfallwirtschaft GmbH AWG – Bassum
 • Łukasz Pietruszyński IIIb – media Solutions (Bruchhausen- Vilsen)

Uczniowie byli zakwaterowani u rodzin nauczycieli w Niemczech.


19 kwiecień - 30 maj 2009

Pobyt uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Niemczech na praktykach zawodowych (Syke i okolice):
 • Magdalena Darnowska - w firmie Dachdecker Einkauf Nord West w Weyhe
 •   
  • Kreiszeitung - Syker Zeitug 28.05.2009

  DREYE W przyszłości chciałaby studiować języki. Najchętniej w Niemczech, bo lubi ludzi z Weyhe i okolicy. „Są oni bardzo przyjaźni i otwarci”, mówi młoda Polka Magdalena Darnowska (19), która do końca miesiąca odbywa swoją czterotygodniową praktykę zawodową w Dreye.

  Szkoła BBS Syke zaproponowała szkole partnerskiej z Polski, która kształci w kierunku techniczno – ekonomicznym, przedsiębiorstwo „Dachdecker –Einkauf Nordwest” w ramach międzynarodowego projektu Leonardo – da Vinci. Maren Mühenbruch, która opiekowała się praktykantką, sama wcześniej była miesiąc na praktyce w Polsce. „Jest więc sprawą oczywistą, że się rewanżujemy”, twierdzi Rainer Brunkhorst, kierownik handlowy przedsiębiorstwa z około 50 pracownikami. To, że praktykanci mogą nabywać doświadczenia za granicą, spostrzega on jako wielką zaletę. „Jako przedsiębiorstwo współpracujące z BBS Europaschule w Syke mamy tę możliwość.”

  Pożegnanie z „kolegami” z Dreye i z rodziną udzielającą gościny, państwem Erbe, przyjdzie Magdalenie Darnowskiej z wielkim trudem. Pobyt tutaj bardzo jej się podobał. „Pisałam oferty, porządkowałam dowody dostawy, zamawiałam niektóre towary”, mówi dziewiętnastolatka, która mogła poznać nowoczesny zakład z podziałem i organizacją pracy na poszczególnych stanowiskach. „Ten podział pracy jest bardzo wydajny”, twierdzi Magda. „Zauważyłam, że ludzie tutaj nie tylko dłużej pracują niż w Polsce, ale także w czasie wolnym nie siedzą przed telewizorami”. W jej ojczyźnie w weekendy coś się organizuje, ale nie w ciągu tygodnia. „Tutaj ludzie chodzą do siłowni, uprawiają sport w klubach, śpiewają w chórach lub muzykują. I pracownicy są w pełni sił, aby następnego dnia wyspani przyjść do pracy. Ludzie tutaj mają więcej energii niż u nas”, porównuje dziewiętnastolatka.

  Uczennicy podobają się także domy różne pod względem architektonicznym. I jeszcze jedno zauważyła jako osoba niepaląca. W Niemczech można bardzo łatwo dostać papierosy. „Są automaty. A dokumentowanie wieku można ominąć, jeśli się pożyczy od kogoś kartę. Może jest to coś, co Parlament Europejski powinien uregulować. Sama koniecznie chce iść głosować, chociaż sądzi, że Polska nie wyśle wielu przedstawicieli do Brukseli.

  • Krzysztof Duda- w firmie spedycyjnej Interfracht
  • Syker Zeitung 29.05.2009

  "Jedzenie jest tutaj pyszne"

  Krzysztof Duda z Polski odbywa od trzech tygodni praktykę zawodową w Stuhr i czuje się Europejczykiem (podpis pod zdjęciem: Krzysztof Duda z Polski odbywa praktykę w firmie spedycyjnej Interfracht)

  BRINKUM – NORD

  „Oczywiście pójdę 7.06. głosować, w końcu jestem Europejczykiem”, mówi Krzysztof Duda. Ten dziewiętnastolatek z Polski odbywa obecnie praktykę w międzynarodowej firmie spedycyjnej Interfracht. W swojej ojczyźnie uczęszcza Krzysztof do szkoły ekonomiczno – handlowej w Toruniu, która od pięciu lat utrzymuje kontakty ze szkołą BBS Syke i regularnie uczestniczy w wymianie praktykantów.

  „Zostaliśmy zapytani przez BBS Syke, czy przyjmiemy praktykanta na czterotygodniową praktykę zawodową”, mówi Thomas Hogenkamp, prokurent w firmie Interfracht. Uczeń pracuje w dziale, który odpowiada za transport ciężarówek z i do Europy Wschodniej. Zaleta: Siedzą tam pracownicy, którzy mówią po polsku. Tak więc nie ma żadnych problemów z komunikacją.

  W minionych tygodniach Krzysztof poznał przebieg pracy w biurze spedycyjnym od zapytania klienta aż do gotowej oferty. „Pisałem także rachunki i zlecenia’, opowiada praktykant. W swojej ojczyźnie odbył jak dotąd jedynie dwutygodniową praktykę w urzędzie finansowym. „Nie można tego porównywać. W urzędzie było dużo spokojniej. Tutaj ciągle dzwonią telefony, to mi się podoba.” W przyszłości mógłby sobie wyobrazić pracę w firmie spedycyjnej. „Lubię kontakt z ludźmi” , twierdzi praktykant. Jednak na razie po ukończeniu za rok szkoły, chce Krzysztof studiować ekonomię.

  Gdyby to od niego zależało, to zostałby jeszcze trochę dłużej w Niemczech. „Pracownicy są tutaj bardzo mili i pomagają mi, jak mogą.” W sobotę wraca już do Polski.

  Cztery tygodnie w Dolnej Saksonii spędził mieszkając u rodziny w Syke. ” Wiele razem robiliśmy. Widzieliśmy Hamburg i Bremę.” Kontakt z rodziną był bardzo ścisły i wszyscy przyjęli go bardzo serdecznie. „I jedzenie było zawsze pyszne’, mówi Krzysztof uśmiechając się.

  • Uczniowie byli zakwaterowani u niemieckich rodzin.

Lata 2010-2012

Nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych z Torunia zakończyli realizację 2-letniego (2010-2012), międzynarodowego projektu edukacyjnego prowadzonego w ramach programu Leonardo da Vinci, pt. „Wprowadzenie europejskich standardów edukacji do kształcenia zawodowego i szkoleń – Internationalisation of Vocational and Training”.

 

 

 

 


09 maja - 30 maja 2012
Uczennica Aneta Witkowska z klasy IIId odbywa praktykę za granicą w dwóch firmach niemieckich:

28 kwietnia - 31 maja 2013

Cztery uczennice naszej szkoły odbywały swoja praktykę zawodową w firmach niemieckich. W ramach projektu: „ Praktyki zagraniczne szansą na lepszy start zawodowy dla młodych ekonomistów” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci uczennice od 28.04 do 31.05.2013 roku pracowały w przedsiębiorstwach niemieckich, nabywały nowych umiejętności, poznawały nowy kraj, inną kulturę oraz nawiązały kontakty z młodymi ludźmi w Syke i okolicy. Poniżej w prezentacjach przygotowanych przez praktykantki można dowiedzieć się co robiły i jak spędzały czas wolny. :) 

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

Prezentacja 4

 


                            
                                     

„Zagraniczne praktyki zawodowe – szansą na lepszy start dla młodych ekonomistów”

30 września 2013 r. zakończyło się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu przedsięwzięcie edukacyjne zrealizowane w ramach  projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Było ono  współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczennice zakwalifikowane do projektu w dniach od 28 kwietnia 2013 r. do 31 maja 2013 r. odbyły pięciotygodniowe praktyki zawodowe w niemieckich firmach (Beeger Logistic & Spedition GmbH, Straschu Electro-Vertriebs GmbH, kwb tools GmbH, Sparrkasse i Volksbank) w wymiarze 200 godzin stażowych.

Program stażu został opracowany w Zespole Szkół Ekonomicznych przez nauczycieli oraz przedstawicieli pracodawców współpracujących z placówką (ThyssenKrupp Energostal S.A. i Interset Sp.z o.o.)  w porozumieniu z zespołem nauczycieli i pracodawców szkoły partnerskiej BBS Syke.

Wyjazd do Niemiec poprzedzony był intensywnym kursem języka niemieckiego z elementami kultury oraz przygotowaniem pedagogicznym. Praktykantki zostały bogato wyposażone w materiały edukacyjne z zakresu języka branżowego, program multimedialny do nauki języka niemieckiego, słowniki, przewodniki turystyczne oraz mapy.

 W czasie realizacji zadań zawodowych stażystki zapoznały się z innowacyjnymi rozwiązaniami w niemieckich przedsiębiorstwach, poznały realia rynku europejskiego, a także możliwości rozwoju współpracy gospodarczej z niemieckimi firmami. Zdobyły dodatkowe kompetencje zawodowe, takie jak: umiejętność przygotowania i archiwizowania dokumentów handlowych oraz księgowych w języku niemieckim czy umiejętność stosowania niemieckojęzycznych użytkowych programów komputerowych do obsługi sprzedaży. Zwiększyły swoją motywację do nauki oraz aspiracje zawodowe. Warto dodać, że jedna osoba otrzymała ofertę pracy.        

Praktykantki zapoznały się również z ofertą edukacyjną niemieckich uniwersytetów oraz systemem stypendialnym, a w czasie wolnym zwiedzały miasta regionu i muzea, a także zapoznawały się z kulturą i sztuką północnych Niemiec.

Długi pobyt praktykantek w środowisku niemieckojęzycznym zaowocował podniesieniem ich umiejętności komunikowania się zarówno w sytuacjach życia codziennego, jak i zawodowego.

Osiągnięcia stażystek, w tym również zdobyte kompetencje organizacyjne i społeczne, takie jak choćby: umiejętność planowania, zarządzania czasem, kształtowania swego wizerunku i autoprezentacji czy nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji, zostały oficjalnie potwierdzone w dokumentach Europass Mobility oraz certyfikatach, które praktykantki otrzymały po ukończeniu stażu.

Stażystkom gratuluję sukcesów oraz wyrażam nadzieję, że praktyka zagraniczna okaże się szansą na lepszy start w przyszłość.

Beata Jekel

Koordynator projektu


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.