Informacje dla Gimnazjalistów i Ósmoklasistów

 Ważne informacje dla Gimnazjalistów i Ósmoklasistów! 

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum.

Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Regulamin rekrutacji ZSE  na rok 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum

Regulamin rekrutacji ZSE  na rok 2019/2020 dla absolwentów szkoły podstawowejŻeby ubiegać się o przyjęcie do naszej szkoły należy:

* samodzielnie zalogować się do systemu naboru elektronicznego www.torun.edu.com.pl (logowanie odbywa się na podstawie nr PESEL), 

  • * wybrać naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru, wydrukować (z systemu) podanie/wniosek  i dostarczyć je do szkoły w terminie 13.05.2019 r. (poniedziałek) - 17.06.2018r. (poniedziałek), do godz.15.00.

* załączyć dokumenty:

• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub jego kopię poświadczoną przez dyrekcję Twojego gimnazjum;
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 21.06 (piątek) - 25.06.2019 r. (wtorek)  do godz.15.00 
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie do lekarza dostępne jest w sekretariacie szkoły); do 10.07.2019 r. do  godz. 15.00 (środa)
• 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne;
• inne dokumenty (np. dyplomy) pozwalające na przyznanie dodatkowych punktów;

Pozostałe ważne daty:

do 15.07.2019 r. do godz.10.00 (poniedziałek) - potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydatów w postaci złożenia oryginałów dokumentów (jeśli nie zostały złożone na wcześniejszym etapie naboru),

16.07.2019 r. godz. 12.00 (wtorek) - ogłoszenie list przyjętych do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzona w szkole tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami

 

                            W razie jakichkolwiek problemów - pomożemy. 

Wystarczy tylko, w wyżej wymienionym terminie, zgłosić się do sekretariatu naszej szkoły. 

 


UWAGA!

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia otrzymają w naszej szkole skierowanie na badania przeprowadzone prez lekarza medycyny pracy. Wydawanie skierowań na badania do poradni medycyny pracy będą się odbywały na terenie szkoły w terminie:

            do 09.07.2019 r. do  godz. 15.00 (poniedziałek)

Na badanie uczeń zgłasza się z :

- skierowaniem pisemnym ze szkoły zawodowej,

- opiekunem prawnym lub upoważnieniem od rodzica o przeprowadzeniu badania bez jego

  obecności,

- legitymacją szkolną,

- kartą informacyjną z leczenia szpitalnego (u osób leczonych),

- kserokopią kartoteki z ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego (neurologicznego,

  kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego, alergologicznego),

- okularami lub aparatem słuchowym – jeśli posiada i jest ich użytkownikiem,

- aktualną opinią leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem EEG w przypadku padaczki.

Należy: zgłosić się z rodzicem (opiekunem prawnym), w podanym przez gimnazjum terminie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 ul. Szosa Bydgoska 40 / 62 w godzinach 7:00 - 14:00, tel. 56 654 25 39

UWAGA:

Badania profilaktyczne dla kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu odbędą się na terenie szkoły w dniu .........

Uczeń, który nie zgłosi się na badania w wyznaczonym terminie, będzie mógł się zarejestrować ...................osobiście lub telefonicznie w Przychodni Medycyny Pracy nr 3 w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 46, Tel. (56) 654 25 39.
Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.