Comenius

 

 Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał dofinansowanie na realizację wielostronnego partnerskiego projektu szkół 
Comenius – „Uczenie się przez całe życie”  na lata 2013 - 2015. Projekt będzie  opierał  się na współpracy między sześcioma szkołami średnimi z następujących krajów: Bułgaria, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Polska, Włochy. Tytuł naszego projektu to „Supporting Our Sensibility towards Europe” – „S.O.S. Europe” („Wspieranie naszej wrażliwości wobec Europy). Termin realizacji od 01.08.2013r. do 30.05.2015r.

Wszystkich chętnych do współpracy zapraszam.

Kontakt - sala 208 -  koordynator projektu ze strony polskiej - Łucja Modzelewska
 

O projekcie:

Ze względu na to, że rok 2013 został ustanowiony Europejskim Rokiem Obywateli, celem projektu jest stworzenie sieci szkół, by  wspólnie wspierać szerokiego zakresu działania  promujące "aktywne obywatelstwo europejskie".  Poprzez projekt , chcemy przełamać niedostateczne zainteresowanie obywateli oraz niechęć do angażowania się w działania społeczne. Ludzie młodzi powinni przekonać się , że ich działania są w stanie przyczynić się do poprawy życia. Dzięki temu projektowi uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość udziału w ponadnarodowych wymianach i współpracy, przyczyniając się do rozwijania poczucia przynależności do wspólnych europejskich ideałów i wspieranie procesu integracji europejskiej w obszarze, w którym żyją.  Organizowanych będzie  szereg razem  zaplanowanych przez nauczycieli i uczniów  działań sportowych, kulturalnych, społecznych, by móc wspólnie obchodzić  9 maja 2014 - 15 - "Dzień Europy" oraz stworzyć punkty informacji promujących „aktywne obywatelstwo”.
Językiem komunikacji będzie język angielski, natomiast produktami będą ulotki, broszury, filmy, debaty, prace artystyczne oraz przedstawienia. Będą one prezentowane  na specjalnie stworzonej stronie internetowej projektu, w lokalnych mediach, na forum szkoły (m.in. dla rodziców) oraz podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych. 
Uczniowie i nauczyciele będą brać udział w wizytach do szkół partnerskich. Dzięki  zdobytym doświadczeniom, wzmocni się integracja i współpraca między szkołami oraz dążenie do udoskonalania swego warsztatu pracy, co pozwoli na przełamanie stereotypów i barier językowych. Będzie to również szansa na lepsze zrozumienie wielokulturowości i charakterystyki przynależności do szerokiej społeczności europejskiej. 

Zapraszamy wszystkich na chaty 2 razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki w godz. od 20.00 - 21.00, na stronę projektu www.eu-friends.eu.


LaughingPierwsza wizyta robocza odbędbyła się w Syke w Niemczech  w terminie od 30 października  do 3 listopada 2013r.  


REGULAMIN NABORU UCZNIÓW ZSE
Deklaracja udziału w projekcie Comenius - uczeń
Zgoda rodziców na udział w projekcie i przetwarzanie danych-Zał.2
Zgody rodziców na przyjęcie partnera -Comenis-Zał.3
Zgoda rodziców na wyjazd zagraniczny-Comenius-Zał.4
Karta kandydata na wyjazd -Zał.5
Regulamin konkursu na logo projektu "S.O.S. Europe"

 


 

LaughingLista uczestników wyjazdu na II spotkanie w Dublinie - Irlandia w celu realizacji projektu "S.O.S. Europe":

1. Magdalena Burdzińska  - kl. IIb 
2. Wojciech Jakubowski – kl. IIIb 
3. Sylwia Kucharzewska – kl. IIb 
4. Jolanta Podlaszewska – kl.IIb 
5. Kinga Póda - kl. IIb 
6. Paulina Świebodzińska – kl.IIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania w Dublinie - wyjazd do GLENDALOUGH Laughing

 


 

LaughingLista uczestników wyjazdu na III spotkanie w Sofii - Bułgaria  

1. Zofia Bender
2. Monika Dec
3. Bernadeta Oleś
4. Agnieszka Owieśna
5. Paula Sobocińska
6. Wioletta Urbańska

Wszystkie uczennice są z klasy IIb. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania w Sofii - wyjazd do Plovdiv Laughing

 


 

LaughingLista uczestników  na IV spotkanie wyjazdu w Parabiago - Włochy:

1. Magdalena Burdzińska  - kl. IIIb
2. Karolina Gajek - kl. IIIb 

3. Wojciech Jakubowski – kl. IVb 
4. Sylwia Kucharzewska – kl. IIIb 
5. Jolanta Podlaszewska – kl.IIIb 
6. Kinga Póda - kl. IIIb 
7. Paulina Świebodzińska – kl.IVb


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania w Parabiago Laughing

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania w Toruniu Laughing

 


LaughingLista uczestników wyjazdu do IES Bendinat  na projekt SOS Europe i International Female Volley 2015:


 

Uczniowie z klasy IIIb, IIB, IB,  IIITF i IIZF:

1. Magdalena Burdzińska
2. Monika Dec
3. Karolina Gajek 
4. Sylwia Kucharzewska
5. Jolanta Podlaszewska
6. Kinga Póda 
7. Monika Murawska
8. Żaneta Lewandowska
9. Natalia Bolewicka
10. Klaudia Chojnacka
11. Ewelina Ciechanowska

 

 

oraz 

Nauczyciele:

Łucja Modzelewska

Beata Chwastyk - Gurtowska
Małgorzata Neckowicz
Grażyna Żołnierkiewicz
Justyna Ziółkowska 

 

 


Laughing Osoby, które uczestniczyły w ostatnim wyjeździe do Strasburga:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie z klasy Ia, IIb, IIIB:

 

1. Patryk Bełza 
2. Monika Dec
3. Karolina Gajek 
4. Paulina Grzesik
5. Daria Kobylińska
6. Sylwia Kucharzewska
7. Dominika Lewandowska
8. Michalina Piórkowska
9. Jolanta Podlaszewska
10. Kinga Póda 
11. Julita Rumińska

 

Nauczyciele:

Łucja Modzelewska
Beata Chwastyk Gurtowska Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.