Płatne staże w 2019 r.

Dodane przez: Model dnia: 17.04.2019 godz.: 00:00
Newsy

Drodzy uczniowie,

Od jutra (18.04.2019 r.) w naszej szkole rusza rekrutacja na płatne staże 2019. Dokumentację należy pobrać u wicedyrektor Beaty Jekel w gabinecie 220 w godzinach 10.00-12.00 lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty proszę złożyć u wicedyrektor Beaty Jekel (będą poddane kontroli, czy nie zawierają braków formalnych):

- maturzyści do końca kwietnia 2019 r., (możliwe, że staż odbędzie się jeszcze w czerwcu lub w lipcu)

- uczniowie klas młodszych najpóźniej do 10 maja 2019 r. (staż odbędzie się w lipcu)

Od 6 maja do 10 czerwca rusza rekrutacja na kurs prawa jazdy, który odbędzie się po wakacjach letnich (w pierwszym okresie roku szkolnego 2019/2020). Wnioski mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat. Kurs prowadzi podmiot wyłoniony w drodze przetargu. 

Kurs jest w pełni opłacony z funduszy unijnych.

Komisja rekrutacyjna oceni wnioski w oparciu o kryteria oceny przewidziane w projekcie. Do projektu zakwalifikują się uczniowie z największą liczbą punktów.

Uwaga zasadą programu "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" jest to, że jeden uczeń może wziąć udział tylko w jednej formie: albo kurs e-Urzędnik, albo płatny staż, albo kurs prawa jazdy. Proszę osoby, które już brały udział w jednej z ww. form o nieskładanie wniosków na kolejne, gdyż będą automatycznie dyskwalifikowane.

Uczniowie niepełnoletni muszą w formularzu zgłoszeniowym mieć wypełnioną rubrykę ze zgodą rodzica. To bardzo ważne.

Staże uczniów

Staż obejmuje 150 godzin dla każdego ucznia. Można odbyć u wskazanego przez siebie pracodawcy lub u pracodawcy, którego wskaże szkoła.

Na czas odbywania stażu zostaje spisana trójstronna umowa (CKU-uczeń pełnoletni lub opiekun  prawny -pracodawca) Uczniowie odbywają staż opracowany przez kierownika projektu, doradcę zawodowego i dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem przyjmującym stażystę. 

Uczniowie podpisują każdego dnia stażu listę obecności (zgodną z ustalonym  harmonogramem praktyki).

Dokumentem potwierdzającym odbycie stażu jest wypełniony dziennik stażu, który zwiera datę rozpoczęcia i zakończenia stażu, program jako załącznik, opis wykonywanych zadań, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę oraz ocenę dokonaną przez opiekuna.

Uczniowie po zrealizowaniu wszystkich godzin stażu otrzymują stypendium 1500 zł/osobę.

Uczniom dojeżdżającym na staż przysługuje zwrot kosztu podróży na podstawie złożonego wniosku  według stawek obowiązujących dla publicznych środków transportu (należy udokumentować np. jednorazowe zaświadczenie z PKS o koszcie przejazdu na trasie miejsce zamieszkania-miejsce odbywania stażu).

Jeżeli na stanowisku pracy stażysty wymagana jest odzież robocza uczniowie zapewniają ją sobie we własnym zakresie, o ile pracodawca tego nie zrobił.

Beata Jekel - wicedyrektor ZSE

 

Więcej


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.