Życzenia Wielkanocne

Dodane przez: Model dnia: 19.04.2019 godz.: 17:29
Newsy

 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

składam serdeczne życzenia

radosnego przeżywania tajemnic zmartwychwstania,

 aby blask prawdy o zmartwychwstaniu rozświetlał wszelkie mroki codzienności,

 a wiara w nowe życie napełniała radością i pokojem! 

Niech atmosfera Świąt, w czasie których celebruje się zwycięstwo dobra nad złem,

pozostawi we wszystkich sercach spokój i nadzieję.

Życzę dużo zdrowia, pogody ducha

oraz wytchnienia od codziennych problemów i obowiązków.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu

 

Więcej

Płatne staże w 2019 r.

Dodane przez: Model dnia: 17.04.2019 godz.: 00:00
Newsy

Drodzy uczniowie,

Od jutra (18.04.2019 r.) w naszej szkole rusza rekrutacja na płatne staże 2019. Dokumentację należy pobrać u wicedyrektor Beaty Jekel w gabinecie 220 w godzinach 10.00-12.00 lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty proszę złożyć u wicedyrektor Beaty Jekel (będą poddane kontroli, czy nie zawierają braków formalnych):

- maturzyści do końca kwietnia 2019 r., (możliwe, że staż odbędzie się jeszcze w czerwcu lub w lipcu)

- uczniowie klas młodszych najpóźniej do 10 maja 2019 r. (staż odbędzie się w lipcu)

Od 6 maja do 10 czerwca rusza rekrutacja na kurs prawa jazdy, który odbędzie się po wakacjach letnich (w pierwszym okresie roku szkolnego 2019/2020). Wnioski mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat. Kurs prowadzi podmiot wyłoniony w drodze przetargu. 

Kurs jest w pełni opłacony z funduszy unijnych.

Komisja rekrutacyjna oceni wnioski w oparciu o kryteria oceny przewidziane w projekcie. Do projektu zakwalifikują się uczniowie z największą liczbą punktów.

Uwaga zasadą programu "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" jest to, że jeden uczeń może wziąć udział tylko w jednej formie: albo kurs e-Urzędnik, albo płatny staż, albo kurs prawa jazdy. Proszę osoby, które już brały udział w jednej z ww. form o nieskładanie wniosków na kolejne, gdyż będą automatycznie dyskwalifikowane.

Uczniowie niepełnoletni muszą w formularzu zgłoszeniowym mieć wypełnioną rubrykę ze zgodą rodzica. To bardzo ważne.

Staże uczniów

Staż obejmuje 150 godzin dla każdego ucznia. Można odbyć u wskazanego przez siebie pracodawcy lub u pracodawcy, którego wskaże szkoła.

Na czas odbywania stażu zostaje spisana trójstronna umowa (CKU-uczeń pełnoletni lub opiekun  prawny -pracodawca) Uczniowie odbywają staż opracowany przez kierownika projektu, doradcę zawodowego i dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem przyjmującym stażystę. 

Uczniowie podpisują każdego dnia stażu listę obecności (zgodną z ustalonym  harmonogramem praktyki).

Dokumentem potwierdzającym odbycie stażu jest wypełniony dziennik stażu, który zwiera datę rozpoczęcia i zakończenia stażu, program jako załącznik, opis wykonywanych zadań, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę oraz ocenę dokonaną przez opiekuna.

Uczniowie po zrealizowaniu wszystkich godzin stażu otrzymują stypendium 1500 zł/osobę.

Uczniom dojeżdżającym na staż przysługuje zwrot kosztu podróży na podstawie złożonego wniosku  według stawek obowiązujących dla publicznych środków transportu (należy udokumentować np. jednorazowe zaświadczenie z PKS o koszcie przejazdu na trasie miejsce zamieszkania-miejsce odbywania stażu).

Jeżeli na stanowisku pracy stażysty wymagana jest odzież robocza uczniowie zapewniają ją sobie we własnym zakresie, o ile pracodawca tego nie zrobił.

Beata Jekel - wicedyrektor ZSE

 

Więcej

Zebrania z rodzicami uczniów klas czwartych

Dodane przez: Model dnia: 15.04.2019 godz.: 10:00
Newsy

Szanowni Rodzice uczniów klas czwartych,

W związku ze strajkiem nauczycieli ZSE oraz zaistniałą bardzo trudną sytuacją, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy: uczniowie kończący szkołę, nauczyciele i dyrekcja, zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu zaplanowanych w kalendarium roku szkolnego konsultacji z Rodzicami uczniów klas czwartych, czyli we wtorek 16.04.2019 r. o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej.

Z poważaniem

Liliana Adamczyk - dyrektor ZSE 

Więcej

Strajk nauczycieli

Dodane przez: Model dnia: 08.04.2019 godz.: 10:30
Newsy

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem akcji strajkowej, organizowanej przez związki zawodowe, odponiedziałku 08.04. do odwołania, w szkole nie będą się odbywać zajęcia zgodnie z planem lekcji. Ponieważ w świetle obowiązujących przepisów, dyrekcja szkoły nie może przystąpić do strajku, zobowiązuję się do zorganizowania opieki nad uczniami, którzy zdecydują się  przyjść do szkoły, choć możliwości szkoły w tym zakresie będą bardzo ograniczone.
Bardzo proszę Państwa  o wyrozumiałość i wsparcie w tym trudnym dla nas czasie. O zmianie sytuacji, zwłaszcza o ewentualnym powrocie do normalnej pracy, niezwłocznie Państwa poinformujemy, zarówno na stronie internetowej, jak i w dzienniku elektronicznym.
Z wyrazami szacunku
Liliana Adamczyk – dyrektor ZSE
Więcej

Witamy partnerów na realizacji II etapu projektu „Able and disabled: Let’s play together!”

Dodane przez: Model dnia: 08.04.2019 godz.: 10:15
Newsy

W dniach 08. – 12.04.2019r. Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu gości uczniów i nauczycieli z kilku szkół europejskich. Wizyta w Toruniu to II etap pracy nad  projektem „Able and disabled: Let’s play together!” , realizowanym w ramach programu Erasmus+. Partnerami  ZSE są  szkoły: Stichting voor Voortgezer Vrijeschool Ondewijs z Amsterdamu - Holandia, BBS Syke - Niemiecy, IES Bendinat z Calvii - Majorka oraz Liceo Cavaller z Parabiago - Włochy - główny koordynator projektu. Celem projektu jest przybliżenie naszym uczniom  problematyki środowiska osób niepełnosprawnych, a szczególnie zwrócenie uwagi na sport osób niepełnosprawnych. W trakcie wizyty w Toruniu uczniowie przedstawią przygotowane przez siebie materiały a także uczestniczyć będą w wielu warsztatach a efekty współpracy zaprezentują na podsumowaniu 12 kwietnia. Spotkają się również  niepełnospeawnymi ze Stowarzyszenia Alfa Sport Toruń oraz z klubu BKG Braile UKW Bydgoszcz oraz z członkami klubu przy „Szansa – Start Gdańsk” Stowarzyszeniu Rehabilitacyjna- Sportowym. W  czasie wolnym partnerzy zapoznają się z zabytkami Torunia oraz Gdańska.

Więcej

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.