Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas czwartych

Dodane przez: Model dnia: 24.04.2019 godz.: 20:56
Newsy

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas czwartych,

W dniu dzisiejszym o godz. 12.00 odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym została przyjęta klasyfikacja roczna klas czwartych.

Klasyfikacja była możliwa w związku z jednodniowym odstąpieniem od strajku potrzebnej do uzyskania  kworum wymaganej liczby Nauczycieli.

Decyzję taką Nauczyciele podjęli  mając na względzie dobro i przyszłość  Uczniów oraz spokój Państwa - jako Rodziców.

Przyjęcie klasyfikacji przez Radę Pedagogiczną oznacza, że Uczniowie kończący naukę w ZSE otrzymają świadectwa w wymaganym terminie , a tym samym uzyskają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Z poważaniem

Liliana Adamczyk - dyrektor ZSE

Więcej

Drzwi Otwarte i Rekrutacja elektroniczna

Dodane przez: Model dnia: 24.04.2019 godz.: 00:00
Newsy

                               UWAGA!!!

          Drodzy Gimnazjaliści i Ósmoklasiści!!!

Zapraszamy Was wraz z Rodzicami na DRZWI OTWARTE, które odbędą się w dniu:

          18 maja 2019 r. w godz. 09.00 - 13.00

W tym czasie chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące oferty szkoły, zaprezentujemy osiągnięcia i zainteresowania uczniów oraz pokażemy bazę szkoły. W tym dniu otwarty będzie również sekretariat szkoły.

Informacje dotyczące rekrutacji możesz uzyskać  wchodząc w "REKRUTACJĘ OTWARTĄ"

 

 

 Rekrutacja do wszystkich szkół w Toruniu dla absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych odbywa się przez stronę internetową: 


Zapraszamy do sekretariatu szkoły, służymy pomocą!

Więcej

Życzenia Wielkanocne

Dodane przez: Model dnia: 19.04.2019 godz.: 17:29
Newsy

 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

składam serdeczne życzenia

radosnego przeżywania tajemnic zmartwychwstania,

 aby blask prawdy o zmartwychwstaniu rozświetlał wszelkie mroki codzienności,

 a wiara w nowe życie napełniała radością i pokojem! 

Niech atmosfera Świąt, w czasie których celebruje się zwycięstwo dobra nad złem,

pozostawi we wszystkich sercach spokój i nadzieję.

Życzę dużo zdrowia, pogody ducha

oraz wytchnienia od codziennych problemów i obowiązków.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu

 

Więcej

Płatne staże w 2019 r.

Dodane przez: Model dnia: 17.04.2019 godz.: 00:00
Newsy

Drodzy uczniowie,

Od jutra (18.04.2019 r.) w naszej szkole rusza rekrutacja na płatne staże 2019. Dokumentację należy pobrać u wicedyrektor Beaty Jekel w gabinecie 220 w godzinach 10.00-12.00 lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty proszę złożyć u wicedyrektor Beaty Jekel (będą poddane kontroli, czy nie zawierają braków formalnych):

- maturzyści do końca kwietnia 2019 r., (możliwe, że staż odbędzie się jeszcze w czerwcu lub w lipcu)

- uczniowie klas młodszych najpóźniej do 10 maja 2019 r. (staż odbędzie się w lipcu)

Od 6 maja do 10 czerwca rusza rekrutacja na kurs prawa jazdy, który odbędzie się po wakacjach letnich (w pierwszym okresie roku szkolnego 2019/2020). Wnioski mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat. Kurs prowadzi podmiot wyłoniony w drodze przetargu. 

Kurs jest w pełni opłacony z funduszy unijnych.

Komisja rekrutacyjna oceni wnioski w oparciu o kryteria oceny przewidziane w projekcie. Do projektu zakwalifikują się uczniowie z największą liczbą punktów.

Uwaga zasadą programu "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" jest to, że jeden uczeń może wziąć udział tylko w jednej formie: albo kurs e-Urzędnik, albo płatny staż, albo kurs prawa jazdy. Proszę osoby, które już brały udział w jednej z ww. form o nieskładanie wniosków na kolejne, gdyż będą automatycznie dyskwalifikowane.

Uczniowie niepełnoletni muszą w formularzu zgłoszeniowym mieć wypełnioną rubrykę ze zgodą rodzica. To bardzo ważne.

Staże uczniów

Staż obejmuje 150 godzin dla każdego ucznia. Można odbyć u wskazanego przez siebie pracodawcy lub u pracodawcy, którego wskaże szkoła.

Na czas odbywania stażu zostaje spisana trójstronna umowa (CKU-uczeń pełnoletni lub opiekun  prawny -pracodawca) Uczniowie odbywają staż opracowany przez kierownika projektu, doradcę zawodowego i dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem przyjmującym stażystę. 

Uczniowie podpisują każdego dnia stażu listę obecności (zgodną z ustalonym  harmonogramem praktyki).

Dokumentem potwierdzającym odbycie stażu jest wypełniony dziennik stażu, który zwiera datę rozpoczęcia i zakończenia stażu, program jako załącznik, opis wykonywanych zadań, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę oraz ocenę dokonaną przez opiekuna.

Uczniowie po zrealizowaniu wszystkich godzin stażu otrzymują stypendium 1500 zł/osobę.

Uczniom dojeżdżającym na staż przysługuje zwrot kosztu podróży na podstawie złożonego wniosku  według stawek obowiązujących dla publicznych środków transportu (należy udokumentować np. jednorazowe zaświadczenie z PKS o koszcie przejazdu na trasie miejsce zamieszkania-miejsce odbywania stażu).

Jeżeli na stanowisku pracy stażysty wymagana jest odzież robocza uczniowie zapewniają ją sobie we własnym zakresie, o ile pracodawca tego nie zrobił.

Beata Jekel - wicedyrektor ZSE

 

Więcej

Zebrania z rodzicami uczniów klas czwartych

Dodane przez: Model dnia: 15.04.2019 godz.: 10:00
Newsy

Szanowni Rodzice uczniów klas czwartych,

W związku ze strajkiem nauczycieli ZSE oraz zaistniałą bardzo trudną sytuacją, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy: uczniowie kończący szkołę, nauczyciele i dyrekcja, zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu zaplanowanych w kalendarium roku szkolnego konsultacji z Rodzicami uczniów klas czwartych, czyli we wtorek 16.04.2019 r. o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej.

Z poważaniem

Liliana Adamczyk - dyrektor ZSE 

Więcej

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.