Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu - ZSE Toruń - Kalendarium 2017 / 2018
Kalendarium 2017 / 2018

Kalendarz Roku Szkolnego
             2017 -2018

1.Organizacja roku szkolnego:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych - 04.09. 2017 r.
Zakończenie zajęć:
- klas programowo najwyższych: 
   w Technikum Nr1 - 27.04.2018r.
   w ZSZ Nr1           - 22.06.2018r.

- klas programowo niższych - 22.06.2018 r.

2.Podział na semestry:

Pierwszy semestr:

- klasy maturalne - 04.09.2017 r. - 15.12.2017 r.
                            15.11.2017 r.  - zagrożenia - oceny niedostateczne

                            12.12.2017 r. - wystawienie  ocen

- klasy młodsze   - 04.09.2017 r. - 12.01.2018 r.
                           13.12.2017 r.  - zagrożenia - oceny niedostateczne
                           09.01.2018  r. -  wystawienie  ocen 

Drugi semestr

- klasy maturalne: 18.12.2017 - 27.04.2018 r.
                           23.03.2018 r. - zagrożenia - oceny niedostateczne
                           23.04.2018 r. - wystawienie ocen

- klasy młodsze:    15.01.2018 r. - 22.06.2018 r. 
                           24.04.2017 r. - zagrożenia - oceny niedostateczne kl. II i III
                           16.05.2018 r. - zagrożenia - oceny niedostateczne kl. I 
                           18.06.2018 r. - wystawienie ocen 

3. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2017 r. Dzień Edukacji Narodowej 
01.11.2017 r. Wszystkich Świętych /środa/
11.11.2016 r. Święto Niepodległości 
23.12.2017 r. - 01.01.2018 r. zimowa przerwa świąteczna
06.01.2018 r. Trzech Króli 
12.02. - 25.02.2018 r. ferie zimowe
29.03. - 03.04.2018 r. wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2018 r. 1 Maja /wtorek/
03.05.2018 r./czwartek/ 
31.05.2018 r. Boże Ciało
23.06 – 31.08 2018 r. ferie letnie

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

30.04.2018 r. /poniedziałek
02.05.2018 r. /środa/ 

04, 07, 08 maja 2018 r. - egzamin maturalny/piątek, poniedziałek, wtorek/
01.06.2018r. / piątek po Bożym Ciele/ 

5. Rekolekcje:
 
marzec 2018 r. 

6. Praktyki zawodowe:
Technikum:

- klasy drugie i trzecie
  technik ekonomista - 09.04. - 27.04.2018 r. / trzy tygodnie /
   technik usług fryzjerskich - 09.04. - 20.04.2018 r. /dwa tygodnie/

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

- klasa druga: poniedziałek, wtorek w tygodniu
- klasa trzecia: środa,czwartek,piątek w tygodniu

7. Egzamin maturalny:

- część pisemna 04. - 23.05.2018 r.
- część ustna język polski "stara matura" 04. - 26.05.2018 r.
- część ustna język polski "nowa matura" 08.- 20.05.2018 r.
- część ustna języki obce nowożytne 07.- 25.05.2018 r. 

Matura dodatkowa:
- część pisemna 04. - 13.06.2018 r.
- część ustna - język polski "stara matura" 04. - 09.06.2018 r.
- część ustna - język polski "nowa matura" 04. - 29.06.2018 r.
- część ustna - język obcy nowożytny 04. - 09.06.2018 r.

Matura poprawkowa:

- część pisemna - 21. - 22.08.2018 r.
- częsć ustna - 23. - 25.08.2018 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalngo  11.09.2018 r.
 
8. Egzaminy zawodowe 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Klasy czwarte technik ekonomista A.36, technik usług fryzjerskich A.23

- etap pisemny  11.01.2018 r.
- etap praktyczny - 17.01. - 20.01.2018 r. technik ekonomista
                           10.01.2018 r. technik usług fryzjerskich

Klasy trzecie  technik usług fryzjerskich A.19
- etap pisemny  19.06.2018 r.
- etap praktyczny - 22.06 - 04.07.2018 r. 
Klasy drugie  technik ekonomista A.35
- etap pisemny  19.06.2018 r.
- etap praktyczny  27.06 - 30.06.2018 r. 
 
9. Zebrania Rad Pedagogicznych

30.08.2017 r. podsumowanie roku szkolnego 2016/17
01.09.2017 r. organizacja roku szkolnego 2017/18
14.09.2017 r. przyjecie planu pracy i planu nadzoru pedagogicznego
23.11.2017 r. zmiany w Statucie szkoły, rada szkoleniowa
14.12.2017 r.  klasyfikacja klas czwartych - I semestr
11.01.2018 r.  klasyfikacja klas młodszych - I semestr
08.02. lub 26.02.2018 r. podsumowanie I semestru
25.04.2018 r. klasyfikacja klas czwartych - II semestr, szkolenie przed maturą
07.06.2018 r. szkolenie otyczace egzaminów zawodowych
20.06.2018 r. klasyfikacja klas młodszych - II semestr
22.06. lub 25.06.2018 r. - rada podsumowująca rok szkolny 2017/18

10. Zebrania z rodzicami:

07.09.2017 r. - zebrania z rodzicami wybór klasowych Rad Rodziców
26.09.2017 r. - zebranie wybór Prezydium Rady Rodziców Szkoły
16.11.2017 r. - zebrania z rodzicami - wywiadówka wszystkich klas, zagrożenia dla klas czwartych
22.11.2017 r. - zebranie Rady Rodziców - opinia zmian a statucie szkoły
13.12.2017 r. - zebrania z rodzicami - wywiadówka semestralna klas czwartych, klasy młodsze - zagrożenia - oceny niedostateczne
10.01.2018 r. - zebrania z rodzicami - wywiadówka semestralna - klasy młodsze 
27.02.2018 r. - zebranie z Radą Rodziców - podsumowanie I semestru
22.03.2018 r. - zebrania z rodzicami wszystkich klas - klasy IV - zagrożenia - oceny niedostateczne
24.04.2018 r. - konsultacje  - klasy czwarte -wywiadówka
17.05.2018 r. - zebrania z rodzicami - klasy młodsze - zagrożenia - oceny niedostateczne
19.06.2018 r. - konsultacje z rodzicami, zebranie z Radą Rodziców - podsumowanie II semestruPodziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.