Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu - ZSE Toruń - Koło Geograficzno - Ekologiczne
Koło Geograficzno - Ekologiczne

Nauczyciel prowadzący - mgr Anna Grala


Zapraszam wszystkich chętnych w każdy czwartek o godz.14.00 do sali 307.

Zajęcia  Koła Geograficzno - Ekologicznego prowadzone są od 2007 roku przez nauczyciela geografii i szkolnego koordynatora do spraw ekologii.

Działania podejmowane w ramach koła:

 • przygotowanie uczniów klas IV - tych do matury z geografii na poziomie podstawowym
 • praca z uczniami zdolnymi pod kątem przygotowania do matury z geografii w zakresie rozszerzonym
 • przygotowanie uczniów klas I - szych do III etapu szkolnego konkursu na „6” z geografii
 • przygotowanie chętnych uczniów klas II - gich do szkolnego konkursu statystyczno-geograficznego poprzez rozwiązywanie zadań testowych z lat ubiegłych
 • organizowanie zajęć terenowych dla uczniów klas II - gich lub III - cich we współpracy z Wydziałem BiNoZ UMK w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki
 • organizowanie wycieczek dydaktycznych dla uczniów klas młodszych do Szkoły Leśnej na Barbarce (wykłady i zajęcia terenowe) i do Ogrodu Zoobotanicznego (warsztaty dla młodzieży) w ramach projektu unijnego pt. „Człowiek, integracja, środowisko”.

  Opiekun:Anna Grala 

 • Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

  Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
  Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
  Wojciech J.