Erasmus+

 

 

ZACZYNAMY PROJEKT ERASMUS + 

 

O Programie

 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Zintegrował dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz Jean Monnet, Erasmus Mundus, TEMPUS, ALFA, EDUlink. Po raz pierwszy w programach edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane są również inicjatywy związane ze sportem. Finansowanie programu zaplanowane jest na siedem lat, czyli do roku 2020.
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w Europie w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu.

Priorytety

Największy nacisk w nowym programie położony został na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy. Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów,
studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć m.in. niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe.

Więcej informacji na stronie internetowej  Erasmus+
 


NOWA PRZYGODA ! ! ! 
  NOWE WYZWANIE ! ! !  

 

Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał dofinansowanie na realizację wielostronnego partnerskiego projektu szkół 
Erasmus+,  w ramach Akcji K2. Partnerstwa Strategiczne  sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół w roku 2016. Projekt będzie realizowany w języku angielskim.

Numer projektu: 2016-1-DE03-KA219-023013_4

Tytuł: "The European ABC"- Awareness of Borders to Cross

Projekt będzie  opierał  się na współpracy dwuletniej między czteroma partnerskimi szkołami średnimi z następujących krajów: IES Bendinat - Hiszpania, BBS Syke - Niemcy,  Liceo Scientifico "C. Cavalleri" z Parabiago - Włochy i ZSE w Toruniu - Polska. 

Termin realizacji: od 01.08.2016r. do 30.05.2018r.

To nowe możliwości dla uczniów naszej Szkoły !

O projekcie:

Tematem  projektu  “The European ABC” Awareness of Borders to Cross, są rzeczywiste i metaforyczne granice, które należy przezwyciężyć. Wszyscy młodzi ludzie mają w zasadzie te same nadzieje i lęki. Wszędzie istnieją granice, granice i przeszkody w ich głowach, we własnym środowisku, w szkole, w ich społeczności, kraju, Europy.  Zwłaszcza obecnie   Unia Europejska stoi  przed ogromnym napływem uchodźców i ogromnymi kontrowersjami na tematy społeczne, kulturowe , granic politycznych i geograficznych. Podstawowym założeniem tego projektu jest integracja naszych uczniów z uchodźcami / środowiskami migracyjnymi do bycia aktywnym oko w oko z uczestnikami  a także zachęcić wszystkich, do uzyskania świadomości, zaangażowania i przygotowania się do pokonania tych granic.

Cele ogólne:

  • * tworzenie świadomości podobieństw i wspólnych wartości młodych ludzi ponad granicami politycznymi i kulturowymi oraz zwalczanie dyskryminacji,
  • * akceptowanie i szanowanie różnic politycznych i kulturowych , to znaczy znalezienie motywacji i odwagi do "przekraczania granic",
  • * uwrażliwienie  dla przewagi wartości pokoju, demokracji i sprawiedliwości w krajach europejskich, w porównaniu do trudnych warunków pracy i niesprawiedliwościach w innych krajach,
  • * rozwijanie szacunku dla ludzi ze środowisk migracyjnych,
  • * walka przeciw postawom antydemokratycznym i rasizmowi,
  • * rozwijanie idei integracji migrantów w życie szkoły,
  • * rozwijanie ducha solidarności i aktywnego obywatelstwa,
  • * wzmocnienie indywidualnej pewności siebie i umiejętności jak empatia i solidarność, ale także twórczych i poznawczych kompetencji, takich jak lepsza znajomość języków obcych, strategii komunikacyjnych, kompetencji technicznych,

  • Wszystko to razem prowadzi do lepszego sukcesu w szkole i przydatności dla rynku pracy

Do realizacji projektu będziemy starali się zaangażować jak najwięcej uczniów i nauczycieli. Projekt składa się z czterech etapów roboczych:
     1) "Zdobądź świadomość" - spotkanie w Polsce: 27.03. do 02.04.2017r.
     2) "Zaangażuj się" - spotkanie we Włoszech: 12.09. do 18.09.2017r.
     3) "Przygotuj się do przekroczenia granicy" - spotkanie w Hiszpanii: 19.03. do 25.03.2018r.
     4) "Europejskie ABC" - spotkanie w Niemczech: 31.05 do 06.06.2018r.

W spotkaniach przewidziano udział 5 uczniów i 1-2 nauczycieli.
W trakcie realizacji projektu przewidziano również 2 spotkania koordynatorów:
            1) 27.09. do 30.09.2016r. – pierwsze spotkanie koordynatorów w celu ustaleń szczegółowych  
                 realizacji projektu
            2) 28.08. do 31.08.2017r. – drugie spotkanie koordynatorów monitorujące realizację projektu

Będziemy pracować na wspólnie stworzonej strone internetowej na czatach i platformie eTwinning w celu poznawania siebie, wymieniania się pomysłami, wiadomościami, komunikowania się ze sobą i udoskonalania języka angielskiego, tworzenia prezentacji i filmów, opracowywania najróżniejszych zagadnień zgodnie z założeniami projektu, będziemy pracować w międzynarodowych grupach oraz wykonywać wiele, wiele innych ciekawych zadań…

Mamy już własną stronę internetową:   www.eu-friends.eu

Wszystkich chętnych zapraszam do współpracy.

Kontakt - sala 208 -  koordynator projektu ze strony polskiej - Łucja Modzelewska


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.