Rekrutacja 2017/2018

Dodane przez: Model dnia: 08.05.2017 godz.: 15:22
Newsy

REKRUTACJA 2017/2018 

SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TORUNIU

                      PROPONUJĄ CI NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

                                                    W Technikum Nr 1

Technik ekonomista 

- profil:  bankowość (1 klasa) NOWOŚĆ!  

- profil:  księgowy – klasa patronacka Stowarzyszenia Księgowych (1 klasa )  NOWOŚĆ!

Wybierając ten zawód możesz zdobyć kwalifikacje:
- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
- Prowadzenie rachunkowości

Technik usług fryzjerskich  (1 klasa )

- profil: wizaż  NOWOŚĆ!

Wybierając ten zawód możesz zdobyć kwalifikacje:
 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 - Projektowanie fryzur

                                          W Branżowej Szkole I stopnia Nr 1

 Fryzjer ( 1 klasa ), zajęcia rozwijające z wizażu z elementami kosmetyki  NOWOŚĆ!

    Wybierając ten zawód możesz zdobyć kwalifikacje:  - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Sprzedawca ( 1 klasa ), zajęcia rozwijające w zakresie programu informatycznego – fakturowanie z obsługą magazynu  NOWOŚĆ!

    Wybierając ten zawód możesz zdobyć kwalifikacje:  - Prowadzenie sprzedaży

W branżowej szkole językiem obcym jest język angielski.
Szkoła zapewnia praktyki u pracodawców zrzeszonych między innymi w Cechu Rzemiosł Różnych. Uczeń po podpisaniu umowy z pracodawcą staje się pracownikiem młodocianym.

Uwaga!!!  W zawodzie: sprzedawca szkoła gwarantuje uczniom zajęcia praktyczne w sieci sklepów TORIMPEX TRADE.

Szczegóły Szkolnego Regulaminu Rekrutacji do ZSE znajdują się w zakładce „Rekrutacja otwarta”

Zobacz terminy rekrutacji:

a)  od 22 maja 2017r. do 19 czerwca 2017r. - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wydruków podań) - do podania kandydat dołącza 2 fotografie,

b)  od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r. do godziny 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

c)  do 29 czerwca 2017r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

d)  do 17 lipca 2017r. do godziny 12:00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

e)  do 19 lipca 2017r. do godz. 15:00 - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

f) do 24 lipca 2017r. do godziny 15:00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

g) 26 lipca 2017r. do godziny 12:00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

Więcej


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.