Płatne staże dla uczniów klas III !

Dodane przez: Model dnia: 21.05.2013 godz.: 20:36
Newsy

Uwaga!

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Zespół Szkół Ekonomicznych oferuje uczniom klas III możliwość odbycia płatnego stażu.

Informacje szczegółowe :

  1. Miejsce stażu – Sąd Rejonowy w Toruniu
  2. Czas stażu     -  4 tygodnie od 01.07.2013r.
  3. Stypendium stażowe – 1500,00
  4. Zwrot kosztów dojazdu , materiałów pomocniczych – do 140,00
  5. Liczba miejsc – 8

Warunki rekrutacji :

  1. Pobranie wniosku o zakwalifikowanie na staż – wniosek do pobrania u p.Mirosławy Łukszy i p.Elżbiety Pietrasińskiej-Organiściak
  2. Dokładne wypełnienie wniosku i złożenie u p.Mirosławy Łukszy lub p.Elżbiety Pietrasińskiej-Organiściak
  3. Data złożenia wniosku o zakwalifikowanie na staż -  do 03.06.2013r.
  4. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
  5. Komisja rekrutacyjna kierować się będzie : średnią ocen z przedmiotów zawodowych , oceną ze sprawowania oraz opinią wychowawcy.
Więcej


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.